Thursday, 10 May 2012

kEJAYAAN DEMI KEJAYAAN

Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT di atas ketiap kejayaan yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan orang-orang yang mensyukuri nikmat NYA

Sunday, 1 April 2012

KEBITARAAN PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan Islam adalah salah satu Kebitaraan bagi Sekolah Menengah IMTIAZ Kuala Terengganu yang merupakan Sekolah Kluster Kecemerlangan Fasa 5, Kementerian Pelajaran Malaysia