Sunday, 29 January 2012

pqs tg4

Pelajaran 12 : Ulum Al-Quran Dan Kepentingannya
Pengertian
Bahasa
Ulum : Pengetahuan Al-Quran : Bacaan
Istilah
Al-Quran : Kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril dalam bahasa arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya adalah ibadah, bermula dari surah Al-Fatihah dan berakhir dengan Surah An-Nas
Ulum Al-Quran : Satu gagasan ilmu yang mengkaji tentang Al-Quran dan perkara yang berkaitan dengannya seperti sejarah penurunan, penulisan dan pengumpulan, asbab nuzul, Al-Makki Wal-Madani, Nasikh Mansukh

Sejarah Perkembangan Dan Pembukuan Ulum Al-Quran
Sejarah pembukuan Ulum Al-Quran bermula sejak dari zaman Rasulullah lagi hasil dari proses pengajian yang berlaku antara beliau dengan sahabat, dan amalan tersebut berterusan sehingga zaman Abasiyah (Tabi’ Tabi’en)

Peringkat / Masa
Individu Yang Terlibat
Bentuk Perkembangan
Zaman
Nabi Muhammad SAW
Rasulullah SAW
dan
para sahabat
 • Penurunan, pengajian, penghafalan dan penghayatan Al-Quran
 • Penghasilan ilmu tentang konsep wahyu, konsep Nuzul Al- Quran, Ilmu Tafsir, Kaedah penulisan , penghafalan Al-Quran dan lain-lain lagi

Zaman Sahabat
Abu Bakar As-Sidiq
Usman Ibn Affan

Para Sahabat
dan
Tabi’en
 • Pengumpulan Al-Quran (Zaman Abu Bakar) disebabkan ramai para hafiz mati syahid dalam peperangan Riddah (Makrakah Yamamah)
 • Pengumpulan (Zaman Usman) disebabkan perbezaan lahjah dan sebutan dalam pembacaan Al-Quran
 • Penyatuan Al-Quran dalam pelbagai mushof ke dalam satu mushof yang dikenali sebagai Mushof Usmani, memperkenalkan Ilmu Resam Al-Quran
 • Kemudian pembukuan kaedah nahu bahasa arab pula oleh Abu Al-Aswad Adduali, maka terhasillah ilmu Ikrab Al-Quran
Zaman Umawiyah
Para Tabi’en
 • Penandaan titik dan baris huruf Al-Quran oleh Hajaj Yusof As-Thaqafi memperkemaskan lagi Ilmu Resam Al-Quran

Zaman Abasiyah

Para Tabi’ Tabi’en
 • Perkembangan bidang-bidang Ulum Al-Quran seperti Ilmu Tafsir Bir-Rakyi, Asbab An-Nuzul, Al-Makki Wal-madani, Ikjaz Al-quran


Faedah Mempelajari Ulum Al-Quran
 • Meneguhkan keimanan terhadap keagungan Al-Quran
 • Mengambil iktibar daripada kehebatan ulamak mengkaji Al-Quran
 • Dapat memahami Al-Quran dengan betul
 • Dapat mengamal dan menghayati Al-Quran
 • Dapat menolak kekeliruan tentang Al-Quran

Bidang Kajian Ulum Al-Quran

Mukadimah Ulum Al-Quran
Ikjaz Al-Quran
Qiraat
Konsep Wahyu
Amthal Al-Quran
Nasikh Mansukh
Nuzul Al-Quran
Aqsam Al-Quran
A’am Khos
Asabab Nuzul
Jidal Al-Quran
Mutlak Muqoyyad
Makki Madani
Qasas Al-Quran
Mantuk Mafhum
Sejarah Penurunan & Pengumpulan
Lughah Al-Quran
Tajwid
Pembukuan Al-Quran
Balaghah Al-Quran
Tarannum
Resam Usmani
Musykil Al-Quran
Dhobt Al-Quran

Kesan Perkembangan Ulum Al-Quran
 • Menguatkan jatidiri dan pegangan agama melalui keyakinan terhadap Al-Quran
 • Melatih kekuatan dan daya ingatan melalui penghafalan Al-Quran
 • Melatih minat membaca dan mengkaji ilmu-ilmu Islam berdasarkan Al-Quran
 • Melatih berfikir secara kreatif dan kritis melalui perbahasan Ulum Al-Quran

Penghayatan
 • Meyakini Al-Quran sebagai wahyu
 • Sentiasa bersyukur sebab mewarisi Al-Quran
 • Mengkagumi kegigihan para ulama mengembangkan Ulum Al-Quran
* pentingnya bagi pelajar disini untuk mengingati dengan baik maksud ulum, al-quran dan ulum al-quran. Ini kerana ramai pelajar yang hilang markah kerana tertukar memberi maksud. 

1 comment: